Regulamin

W DNIU PRZYJAZDU ZAPRASZAMY DO RECEPCJI POBIEROWO ul. ŁÓDZKA 12

 1. Przekazanie kluczy do domku/pokoju następuję po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za cały pobyt, opłaty klimatycznej, przedłożeniu dokumentów tożsamości oraz wypełnieniu i podpisaniu karty meldunkowej. wpłaceniu kaucji za domek w wysokości 300zł
 2. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji, mailowo, bądź telefonicznie. W przypadku rezerwacji pobieramy zadatek w wysokości 40 % wartości pobytu (nie mniej niż równoważność trzech noclegów przy pobytach krótkoterminowych) , który należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy w terminie do 2 dni od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu nie dokonuje się zwrotu zadatku, który traktowany jest jako odszkodowanie niedotrzymania zobowiązania przyjazdu. Również nie podlega zwrotowi należność opłacona za wynajem, za niewykorzystany pełen okres pobytu.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wcześniejsze przyjazdy i późniejsze wyjazdy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ( obowiązuje dodatkowa opłata). Nieopuszczenie pokoju/domku przez Gościa do godziny 10.00 skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 100 zł za każdą kolejną kolejną godzinę.
 4. W przypadku nie pojawienia się Gości w drugim dniu rezerwacji do godziny 12.00 ( braku informacji droga mailową lub poprzez SMS o opóżnieniu przyjazdu) zastrzegamy sobie możliwość dalszego wynajęcia rezerwowanego terminu bez możliwości zwrotu wpłaconego zadatku.
 5. Opóźnienia albo wcześniejszy wyjazd nie uprawniają do uzyskania zwrotu równowartości utraconych świadczeń.
 6. Dla każdego domku/pokoju przewidziane jest jedno miejsce postojowe na terenie ośrodka. Parking jest ogrodzony, bezpłatny(dotyczy domków w przypadku pokoi opłata wynosi 10 zł/doba) i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nich kosztowności.
 7. W celu zapewnienia wzajemnego odpoczynku wszystkich Gości prosimy o nie zakłócanie spokoju również poza ciszą nocną. Zabronione jest wykonywanie i odtwarzanie głośnej muzyki na terenie ośrodka.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
 9. W celu zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu, wszelkie odwiedziny prosimy uzgadniać z recepcją ośrodka. Osoby postronne mogą przebywać na terenie ośrodka do godziny 22.00. Po godzinie 22.00 prosimy o opuszczenie terenu ośrodka. Nie zastosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 100 zł osoba.
 10. W domkach/pokojach zabrania się palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (naruszenie tej zasady spowoduje obciążenie Gościa karą w wysokości 500 zł.).
 11. W domkach/pokojach/kuchni ogólnodostępnej zabrania się patroszenia i smażenia ryb.
 12. Prosimy o segregację śmieci i wyrzucanie do przeznaczonych do tego celu pojemników.Obsługa ośrodka nie wynosi śmieci z pod drzwi.
 13. Domki i pokoje przed Państwa przyjazdem są sprzątane z należytą starannością. Utrzymanie czystości i porządku w domku/pokoju podczas pobytu pozostaje po stronie Gości.Istnieje możliwość odpłatnego posprzątania domku/pokoju podczas pobytu wg stawek zgodnych z cennikiem.
 14. W przypadku zdania domku/pokoju w stanie ogólnego nieładu(brudne naczynia, pozostawione śmieci) zostanie naliczona opłata za sprzątanie końcowe w wysokości 100 zł.
 15. Na tarasach domków zabrania się rozpalania grilla.
 16. Obsługa zapewnia w razie chłodniejszych dni własne dostępne grzejniki.
 17. Za rzeczy pozostawione w domku/pokoju właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczenia domku/pokoju. Przed wyjściem należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne: np.żelazko, lokówka, suszarka do włosów, ładowarki do komórki, itp.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w związku z pozostawieniem dzieci bez opieki na terenie ośrodka w domkach/pokojach i na placu zabaw . Zabrania się przebywania dzieci bez opieki.
 19. Właściciel nie odpowiada za niedogodności w dostawie prądu,internetu,wody wynikajace z winy dostawców mediów.
 20. Akceptujemy zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu (obowiązuje dodatkowa opłata).
 21. W przypadku przyjazdu z pupilem prosimy o zabranie książeczki szczepień. Nie dopuszczalne jest pozostawianie zwierząt na terenie ośrodka bez opieki (dotyczy również wnętrza domków/pokoi). Prosimy o prowadzanie psów na terenie ośrodka na smyczy.
 22. Prosimy o użytkowanie wyposażenia domków/pokoi zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie powstałe uszkodzenia prosimy niezwłocznie zgłaszać w recepcji (Łódzka 12 Pobierowo).
 23. Nasi goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych domku/pokoju/obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających osób.
 24. Przekazanie jak i odbiór domku odbywa się zawsze w towarzystwie pracownika.
 25. Zgubienie klucza przez Gościa będzie obciążone kwotą w wysokości 100 zł.
 26. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka traci wpłacone wartości pieniężne, pokrywa ewentualne straty wyrządzone na terenie ośrodka i opuszcza obiekt.
 27. Punkt dotyczy tylko domków.W okresach 06.04-24.06 i 27.08-30.09 doliczana jest opłata za prąd w wysokości 1 zł za każdą KW/h przy zużyciu powyżej 15 KW/h dziennie.W okresach grzewczych przy racjonalnym użytkowaniu wartość ta zazwyczaj wystarcza na pobyt bez dopłat.
 28. Rezerwacja, wpłata zadatku lub zakup całego pobytu jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia.
 29. Obowiązuje zakaz wynoszenia mebli w tym rownież krzeseł na zewnątrz budynków.
 30. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (F.H.U.SOLO 61-251 Poznań os.Orła Białego 77/70)
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - wakacje@morskafala.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
  uczestniczące w realizacji usług
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
  danych
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
  skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej